Hopp til innhold

Fastmontert hydraulisk kran

Teorikurset G11 er grunnleggende for all kranføreropplæring. Videre gir G20 en grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører på fastmontert hydraulisk kran.

G11

Kurset dekker modulene 1.1 og 2.3

Hensikten med kurset er å gi anhukere og fremtidige kranførere en grundig teoretisk innføring i bruk av kran. Teorikurset er grunnleggende for all kranføreropplæring.

I kurset gjennomgår vi:

 • Grunnleggende HMS
 • Krav til anhuker/kranfører
 • Stropper og løfterredskap
 • Ulykker, konstruksjon og virkemåte
 • Kontroll
 • Rapportering og vedlikehold
 • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser

Når teori er bestått, skal det foretas praktisk trening som kan gjennomføres hos SSGR.

Kompetansebevis utstedes når teori og praksis er bestått.

G20

Kurset gir en grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører på fastmontert hydraulisk kran. Målet er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av fastmonterte hydrauliske kraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

I kurset gjennomgår vi (20 timer):

 • Sikkerhetsbestemmelser
 • Hydraulikk
 • Mekanikk
 • Sertifisering
 • Lastdiagram
 • Krantyper
 • Vedlikehold
 • Signaler
 • Avsluttende prøve

* Krav om forkunnskap er G11 Stropp og signal sertifisert opplæring.

Etter fullført teorikurs og praktisk bruk modul ved G20 kurs, må deltakeren ha praktisk opplæring på G20 fastmontert hydraulisk kran. Denne opplæringen kan tas sammen med fadder i egen bedrift (40 timer), eller hos Hesselberg i 24 timer før oppkjøring.

Meld deg på her: