Hopp til innhold

Personløfterkurs

Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring (klasse A, B (C) ) i sikker bruk av personløfter.

Intro

Dette kurset skal gi deltakerne økt teoretisk kunnskap og gjøre dem bevisst på sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås. Kurset gir en grunnleggende teoretisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter).

Teori:

  • Oppbygging
  • Betjening
  • Brukeregenskaper
  • Bruksområder
  • Vedlikehold og kontroll
  • Sikker bruk og betjening
  • Klasseinndeling A-B-C
  • Uhell og ulykker
  • Lover og forskrifter

Praktisk opplæring:

I tillegg til den teoretiske opplæringen må man dokumentere praktisk opplæring.

Meld deg på her: