Hopp til innhold

Truckførerkurs

Kurset T1-T5 gir en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av truck basert på gjeldene opplæringsplaner.

Intro

I mange bransjer i dag er det et grunnleggende behov for håndtering av materialer og annet gods. Vi ønsker å gi deltakerne en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av truck basert på gjeldene opplæringsplaner. En truckfører med riktig kompetanse og forståelse vil bidra til å redusere mulighetene for uhell og ulykker i forbindelse med arbeidsoperasjoner.

Varighet og innhold

Våre truckkurs går over 3 dager og fordeler seg slik:

  • 1,5 dager med teori
  • 1,5 dager med praksis

Kurset inkluderer følgende moduler:

Modul 1 - E-læring (ca. 3 timer) Spillbasert løsning fra Fidl

Modul 2.2 - Klasseromsundervisning (ca. 14 timer)

Modul 2.2 - Fjernundervisning (ca. 8 timer)

Avsluttende teoretisk eksamen på web løsningen blir gitt på oppmøtedagen til modul 1, og avsluttende prøve på modul 2.2 blir gitt når modulen er ferdig.

Forklaring av klasser:

• Klasse T2 = Støttebenstruck
• Klasse T2 = Skyvemasttruck
• Klasse T3 = Høytløftende plukktruck
• Klasse T3 = Svinggaffel / sidelastende truck
• Klasse T3 = Førerløftende truck
• Klasse T4 = Motvektstruck

Meld deg på her: